Naslovna

MPS-67 d.o.o. bavi se proizvodnjom piljene građe, sušenjem i parenjem drvene građe, proizvodnjom betonske galanterije, proizvodnjom košnica za pčele, proizvodnjom drvenih paleta, prodajom građevinskog materijala te uslugom prijevoza.