Referentni broj KK.04.1.03.0200)- Operatinvi program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (K784022)/ Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021-2027 (K905043)

Vrijeme provedbe projekta je od 2021.-2023.

 

 

eu project logo