Razdoblje provedbe projekta: 30.11.2020. – 30.05.2023. 

U svrhu energetske obnove proizvodnog pogona pilane MPS-67 d.o.o. provest će 3 mjere energetske obnove s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja udjela obnovljivih izvora energije u industrijskom pogonu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
• Ušteda isporučene energije u proizvodnom pogonu pilane od 51.792,00 kWh,
• Povećanje količine obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji za 121.549 kWh/god, 
• Smanjenje emisija CO2 za 57,20 tCO2 / godišnje,
• Smanjenje isporučene energije po izlaznoj jedinici sustava (kWh/m3) na 1,01 kWh/m3.

 

Ukupna vrijednost projekta: 4.982.009,93 kn

EU sufinanciranje projekta: 3.204.170,52 kn

 

Kontakt za više informacija:

MPS-67 d.o.o., Nikole Zrinskog 3, 47240 Slunj,
Telefon: +385 47 613 432
E – mail: info@mps-67.hr

 

next generation eu

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost Next Generation EU

 

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva MPS-67 d.o.o.